Cos desobedient (2014)

Flyer_2014

El sotmetiment s’aplica a cossos determinats que, per la seva diferència, són expropiats de sí mateixos. La resistència i la desobediència són raons materials, per tant corporals i col·lectives. El cos materialitza la nostra resistència a la domesticació, al sotmetiment, a la violència.

El feminisme manifesta la relació activa dels cossos que desobeeixen l’ordre patriarcal; és la pràctica de la insubmissió al disseny cultural de la categoria dona.

El cos és el nostre vincle amb la terra amb la mater-ialitat del món. En ell es produeix la possibilitat de pensar, de sentir, de triar…

El fet que més de la meitat de la gent del món estigui en posició d’haver de reclamar el “dret al propi cos”, mostra i demostra la urgència i la força de la desobediència.

  • Artistes seleccionades 

Monica Porta Domínguez, Anna Fando, Núria Villanueva Pérez, Natacha Mazzitelli, Francesca Poza Cruz, Slegna-Ángel Folguera Utges, Elisa García Coll, Cynthia Fusillo (Guanyadora Premi FemArt 2014), Gloria Lapeña Gallego, Bárbara Alegre, Marina Baena, Lidia Tamboleo, Patricia Bobillo Rodríguez, Tania E. Ruiz i MªFrancisca Espinosa Ruiz, Laia Mercader Carbonell, Equip Peliagudes, Maria Romero García, Maite Serna Mata i Wurskia Valverde de Don Lebun, Encarna Martinez, Belén Agurto i Maite travé.

  • Artistes de les activitats de la mostra

(Seminari) CINEPIONERES: Nadia Pizzutti. 

(Conferència) PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA: Nora Ancarola

(Performance) METACUERPOS: Belén Agurtó.