RAPÀTRIDES

Un projecte audiovisual en col·laboració amb InsurRECtas, que convida a poetes, rapsodes i raperes dones, lesbianes i trans a improvitzar en el marc de les intervencions del projecte Muralistes.

El projecte RAPàtrides impulsat per Femart i les insurRECtes vol ser un punt de trobada intersticial entre pràctiques, un espai d’intercanvi i de difusió des de les dissidències artístico-creatives. RAPàtrides es un projecte dedicat a buscar formes de memòria i permanència de totes aquelles formes d’art que es troben en estat apàtrida, just en els marges mai reconeguts del tot per cap llei o norma, sempre entre però mai dins de cap tendència, estil o classificació reguladora.

Si bé la condició apàtrida per a qualsevol persona implica, en termes de reconeixement sociolegal, una situació forçada de vulnerabilitat. Des de la pràctica artística feminista, aquesta denominació implica un espai de potència i transformació. La música és sempre un contra-cant dels sons rutinaris i monòtons, un obrir porta a allò que no s’escolta, un reclam de que hi ha un altre món; la poesia és sempre un

contra-discurs, un reclam, una porta oberta a allò prohibit, allò no dit i per tant no pensat i les pintures murals efímeres ocupen murs inútils, buits i els converteixen en expressions lliures dels desitjos inefables d’una col·lectivitat.

Les actituds rebels de cossos dissidents que es materialitzen en formes artístiques són sempre la llavor d’una contra-política concreta, un reclam a les possibilitats infinites de viure, aquelles que el règim polític patriarcal i capitalista no deixa veure o obliga a no mirar, a no escoltar, a no sentir, a ni tan sols sospitar.

L’art urbà, el rap o la poesia de carrer son formes artístiques per definició efímeres, escorredisses, encarnacions puntuals de paraules o imatges, gestos concentrats de voluntats valentes i generoses, lliures i crítiques que assenyalen camins alternatius possibles.

FEMART, des de la nostra defensa de l’art com a espai material que propicia relacions compromeses, hem volgut trobar formes de fer memòria, formes d’arxiu amb aquestes pràctiques, i promoure alguna manera no reguladora de permanència d’aquestes accions que enriqueixen substancialment l’imaginari col·lectiu de la ciutat de Barcelona. El projecte RAPàtrides vol ser un punt de fuga fora de tota convenció, una forma d’estar entre col·lectius i projectes, entre pintura i veu, entre murs i cossos,

entre imatge i sò… un espai de relació, una forma de difusió, una modalitat de record i una eina subversiva per promoure espais de contra-memòria!

Tots els clips estan disponibles al canal de IGTV de FemArt.