Emergències.2

FemArt obre la convocatòria de la segona edició de la residència col·lectiva EMERGÈNCIES, un espai de trobada entre artistes en formació, estudiants de l’àmbit de les humanitats i la cultura, activistes feministes de Ca La Dona, artistes vinculades al projecte FemArt, teòriques i acadèmiques. EMERGÈNCIES planteja un programa de residències artístiques per a col·lectius o persones individuals que s’articula en dues modalitats de treball: La realització de projectes artístics i la realització d’un projecte de comissariat col·lectiu que inclogui l’adequació o adaptació de l’exposició dels projectes per a públic divers, sempre en relació amb una temàtica proposada per l’equip de FemArt. Aquest any volem treballar la crisis de l’habitatge i el concepte d’habitar.

EMERGÈNCIES posa el procés de creació col·lectiva al centre. Durant el període de la residència, les participants tenen accés a un espai de treball a Ca La Dona, un espai propi però permeable, situat a l’esfera dels diversos feminismes i grups presents a la casa. Tant les participants, com l’equip FemArt, les col·laboradores i les activistes de Ca La Dona articulen una reflexió conjunta sobre el món contemporani actual. L’objectiu no és recopilar una sèrie de produccions sobre la temàtica, sinó articular dispositius, fer recerca o iniciar processos de transformació per mitjà de la crítica i la subversió artística al món donat.

Aquesta tasca anirà recolzada per un programa de formacions amb artistes col·laboradores i professionals dels àmbits artístic i feministes que guiaran i tutoritzaran aquests processos.
EMERGÈNCIES fa referència a l’acte d’irrompre, elevar-se, mostrar-se, però també pot remetre al sorgiment inesperat de circumstàncies que ens obliguen a prendre accions immediates; el terme al·ludeix igualment a la necessitat urgent d’assistència o cura i, finalment, s’associa al fet que una planta aflora sobre la superfície del sòl.


Equip de Curadoria, Mediació i Conceptualització
– Helena García
– Fabiola Reyna


Projectes de Creació en residència:
– Aurembiaix Ainsa
– Betiana Barros
– Paula Costantino
– Liliana Díaz García
– Elda Ortiz
– The Proximity Movement: Marta Minguell, Ana Karen Orozco, Daniela Savalli.