EXPOSICIÓ: CONSPIRACIONS ISÒPTERES Plans creatius per la desordenació de l’espai públic

Emergêncies V

INAUGURACIÓ
25 de gener a les 19h
Ca La Dona

EXPOSICIÓ
Del 25 de gener al 22 de febrer