Emergêncies.3 TEKOPORÃ

Text

Un any més obrim la convocatòria Emergêncies.3, i per celebrar tres anys de creació i formació compartida us proposem, en aquesta edició, deixar-nos portar per les possibilitats experimentals i creatives associades al concepte tekoporâ.

El mot tekoporâ és d’origen guaraní i està format per dues paraules: tekó que significa “manera pròpia de ser”, cultura, i porã que anomena simultàniament la bellesa i el bé. Tekoporã fa, per tant, referència a la bellesa i al bé en la manera de viure d’una comunitat: el seu bon viure col·lectiu, el viure amb bellesa i satisfacció. Entenem bellesa i bé, aquí i ara, com a una forma de vida sostenible, curosa i creativa que no vol dir una forma específica de fer, ni un ideal universal ètic, sinó que opera i és troba en la dimensió de les pràctiques de convivència, de suport mutu i de relació harmònica amb l’entorn. Tanmateix, resulta cada cop més difícil en els països occidentals, tan patriarcals encara, tan racistes, colonialistes i capitalistes, trobar paraules com aquesta, que puguin recollir i condensar un sentit poètic, però també polític, la bellesa del fet comú, del l’acció col·lectiva i de l’aprenentatge cooperatiu com a motors de la bona vida.

Aquest projecte que hem volgut també anomenar tekopora vol investigar les possibilitats dels objectes artístics com a dispositius de cura(doria) i com a pràctiques político-creatives que operen mitjançant la imaginació viva i activa. Aquesta íntima relació entre l’acció imaginària i la praxi política revolucionaria ha estat àmpliament teoritzada, però poques vegades explorada (experimentada) des de la intersecció mateixa entre art i activisme.

Els dispositius de cura són el resultat d’una activitat de confiança radical en les capacitats que té una comunitat, en l’autogestió i el suport mutu.  Quan parlem de dispositius de cura(duria) volem fer també un exercici de des-museïtzació de la tasca curatorial i creativa i fer èmfasi al mateix temps en les relacions, connexions i intercanvis creatius i experimentals que conformen tota disposició per a la cura. El tipus d’experiències que volem explorar ena questa tercera edició d’Emergències són aquells que resulten de la interrupció i/o estímul que produeix en la pràctica artística una realitat social determinada.

A través de l’exploració i recerca col·laborativa de les experiències comunitàries de vida i resistència vinculades al concepte de tekoporã, volem investigar i treballar, amb disposició de cura, espais de reflexió i experimentació rescatats, reivindicats o inventats per les lluites col·lectives. Volem generar nous àmbits de vinculació entre les pràctiques artístiques i les socials, polítiques i econòmiques que potencien allò comú implicant-se mútuament.

Artistes i projectes

Contra-relatos – The Proximity Movement (TPM) format per Daniela Savalli, Marta Minguell, Catalina Ansaldi i Ana Karen Orozco
Que arda – Paula Costantino
Capítulo 3: Crisálida – Liliana Díaz García
Panot Rosa (Ensayo 2) – Elda Ortiz
6m2 – Betiana Barros
Cicatrius – Aurembiaix Ainsa

P.A.F.F. Programa Artístic Feminista de Formació

TítolDataMediació
Presentació13/09/2021FemArt i Artemorralla.Sessió d’acollida i introducció al P.A.F.F.
Introducció al programa formatiu 20/09/2021FemArt i Artemorralla.Idees clau:Tekoporã, pensar la pràctica artística com a pràctica desuport mutu, vincles entre art i activisme, creació d’imaginaris deresistència i contramemòria.
Relacions entre art i pràctiques polítiques28/09/2021Nancy GarínDinàmiques i refl exions al voltant del vincle entre art i pràctiques polítiques disidents.
Estils de vida comunitaris, sostenibles i participatius5/10/2021Voltes CooperativaSessió on plantejar la creació des d’estils de vida comunitaris, situantla idea de viure en comunitat al centre, allunyant-se de logíquesrelacionals capitalistes.
Rebutjar l’statu quo a través de la tecnologia i lespràctiques feministes14/10/2021Feminist Ninja i Quimera Rosa.Sessió des d’on abordar el hacktivisme i biohacking com eines col·lectives de rebuig de l’statu quo.
La gestió del desig com a qüestió col·lectiva19/10/2021Paula Constantino.Dinàmiques sobre l’aproximació artística de la gestió del desig com aqüestió col·lectiva.
Generar espais de resistència a l’Europa capitalista26/10/2021Afroféminas i Las Migras de Abya Yala.Dinàmiques sobre com generar espais de resistència a territoriscolonialistes, com l’Europa capitalista. Així sobre com s’organitza elcol·lectiu artístic a espais hostils.
Posada en comú dels projectes des d’una perspectivaanticapacitista, antirracista i anti-institucional2/11/2021Marikarmen Free.Posada en comú de les obres desenvolupades al llarg d’Emergències,junt amb l’equip curatorial. Es proposen estratègies per realitzar unamostra accesible i anti-institucional.
La pràctica (cura)torial com espai de cures 9/11/2021Lucía Egaña.Sessió de tancament on revisar pràctiques curatorials com espai decures i afectes.

Exposició

Afectar-se entre si
Interferències entre cossos i comunitats